Alterbækken og fællesarealer:

I 2015-16 arbejdede vi med at få Alterbækken genskabt.

Den blev rørlagt i 60’erne og oversvømmelsen i 2010-11 viste, at det var nødvendigt med en mere naturlig bæk.

Landsbyrådet gav tilskud og bækken er i dag en realitet med dejligt fugle-, insekt- og dyreliv.

Der er kommet mange frøer, så nu venter vi bare på storken.