Affaldssortering og upcycling:

Allerede ved Himmerlandsbyens start i 2007 indrettede vi vores første genbrugssystem, hvor vi sorterer det affald, som er muligt at genanvende.

Vi har været i dialog med kommunen omkring vores sorteringsprincipper, så vi er sikre på at det sorterede affald ikke gik til forbrænding.

Hver familie ”producerer” under halvdelen af en gennemsnitlig families affald.