Hvem er vi

Vi er en gruppe familier, som kommer fra forskellige steder i landet.
Alle har det tilfælles, at vi går ind for foreningens grundprincipper.
Alle er indstillet på at deltage aktivt i det lokale samfund.

 

 

Etableret 2006

Formål: at etablere en “landsby” efter bæredygtige byggeprincipper
Areal: 4 HA ved Aarestrup midt i Himmerland
Byggegrunde: 10 stk. på 1200-2200 m2
Beboere: 16 voksne, 11 børn

 

 

Hvordan i praksis:

Mulighed for at placere huset sydvendt på alle grunde. Plads til køkken- og prydhaver, god afstand til naboer.
Bæredygtig lokal kloakering. Rodzoneanlæg.
Normal etablering af vand- og elforsyning.
Pligt til egen CO2-neutral varmeforsyning.
Lokal sortering og opsamling af affald/genbrug.
Ingen brug af pesticider, insekticider og fungicider.

Alterbækken har fået luft

Endelig fik vi genetableret bækken. I går blev entreprenøren færdig og Alterbækken er åbnet så meget som det er praktisk muligt – efter den i mange år har været rørlagt. Vi glæder os... LÆS MERE